top of page

Obra gràfica
1941 - 2006

Selecció cronològica de gravats realitzats per Morató Aragonès en diverses tècniques (planxa, linòleum, goma, litografia) i d’il·lustracions de caràcter divers.

bottom of page